Alapító rendezvény 2017. május 10.

„Népünk hite szerint, minden egyes búzaszem magán viseli Jézus Krisztus képét.
E jel valóságának jussán a búza munkása, a földműves ember Isten után az első a Földön.”

(Bálint Sándor nyomán)

 2017. május 10-én Lezsák Sándor, a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány elnöke, Kary József, a Nemzeti Művelődési Intézet igazgatója, az együttműködő nyolc település (Ásotthalom, Domaszék, Horgos, Királyhalom, Magyarkanizsa, Mórahalom, Röszke, Zákányszék) polgármesterei, a civil szervezetek képviseletében pedig a Nagycsaládosok Egyesülete és a Mórahalmi Gazdakör elnökei szentesítették azt az Alapító Okiratot, mely a következőket tartalmazza:

„A homokhátság dolgos emberét a keresztény értékrend szerinti élet, az egymáshoz való tartozás tudata,
a hagyományos gazdálkodási formák megőrzése, a magyar nyelv és a nemzeti kultúra ápolása jellemzi.”

Mórahalom Városi Önkormányzat együttműködő Partnereivel
nemzeti örökségünk megőrzése,
a felnövekvő generációk erkölcsi, szellemi és testi fejlődése,
az önszerveződő csoportok segítése érdekében megalapítja a

„KAPOCS” NÉPFŐISKOLÁT.”

Projektnyitó rendezvény galéria