Szolgáltatáskínálat

A Kapocs Népfőiskola, Mórahalom a népfőiskolák szellemiségét követve a következő szolgáltatásokat, tevékenységeket végzi:

-kapcsolatépítés és bővítés határon inneni és túli szervezetekkel, településekkel

-közösségépítés

– együttműködés speciális ellátást igénylő célcsoportokkal (pl. fogyatékkal élőkkel)

– kapcsolatépítés az egyházzal, egyházi intézményekkel és szervezetekkel

– részvétel a helyi és járási értéktárak működtetésében, élővé tételében rendezvényekkel, programokkal

-hagyományőrző programok szervezése, nemzeti ünnepeink méltó megünneplése érdekében rendezvények szervezése

– előadások, foglalkozások szervezése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Projektnyitó rendezvény galéria